فاصله زمانی رویداد (1)

روز چهارم (جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹)
-
گرداننده: دکتر کاظم انوری (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: دکتر معصومه غریب پاتولوژیست، دکتر احسان کیخسروی جراح مغز و اعصاب، دکترسمیرا ذبیحیان جراح مغز و اعصاب، دکتر سید امیر آل داوود کلینیکال انکولوژیست، دکتر مهدیه دیانی کلینیکال انکولوژیست، دکتر مسعود مهدوی رادیولوژیست