فاصله زمانی رویداد (1)

روز اول (پنج‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹)
-
گرداننده: دکتر مهدی عقیلی (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: دکتر علی جعفریان (جراح هپاتوپانکراتوبیلیاری و پیوند کبد)، دکتر علیرضا پارساپور (متخصص اخلاق پزشکی)، دکتر احمد مصلایی (کلینیکال انکولوژیست)، دکتر علی کاظمیان (کلینیکال انکولوژیست)، دکتر علیرضا میلانی فر (متخصص اخلاق پزشکی و حقوقدان)