فاصله زمانی رویداد (1)

روز چهارم (جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹)
-
گرداننده: دکتر حمیدرضا میرزایی (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: آقای دکتر سیاوش منصوری (فوق تخصص گوارش)، آقای دکتر مجید مظفر (فوق تخصص جراح عروق)، آقای دکتر افشین مرادی (پاتولوژیست)، آقای دکتر مرتضی صانعی (رادیولوژیست)، آقای دکتر فرشید فرهان (کلینیکال انکولوژیست)، آقای دکتر پدرام فدوی (کلینیکال انکولوژیست)