فاصله زمانی رویداد (1)

روز دوم (جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹)
-
گرداننده‌ها: دکتر اسماعیل پارسایی (مدیکال فیزیسیست) و دکتر فراز کلانتری ( مدیکال فیزیسیست)