پانل: درمان نئوادجوانت در سرطان معده قابل جراحی
-
گرداننده: دکتر حمیدرضا میرزایی (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: آقای دکتر سیاوش منصوری (فوق تخصص گوارش)، آقای دکتر مجید مظفر (فوق تخصص جراح عروق)، آقای دکتر افشین مرادی (پاتولوژیست)، آقای دکتر مرتضی صانعی (رادیولوژیست)، آقای دکتر فرشید فرهان (کلینیکال انکولوژیست)، آقای دکتر پدرام فدوی (کلینیکال انکولوژیست)

ایمونوتراپی در سرطان ریه
-
Dr. R. Stahel (Medical oncologist)

متاستاتکتومی کبد در سرطان‌های دستگاه گوارش
-
دکتر علی جعفریان (جراح هپاتوپانکراتوبیلیاری و پیوند کبد)

پانل: چالش‌های تشخیصی و درمانی در گلیومای گرید بالا و عود آن
-
گرداننده: دکتر کاظم انوری (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: دکتر معصومه غریب پاتولوژیست، دکتر احسان کیخسروی جراح مغز و اعصاب، دکترسمیرا ذبیحیان جراح مغز و اعصاب، دکتر سید امیر آل داوود کلینیکال انکولوژیست، دکتر مهدیه دیانی کلینیکال انکولوژیست، دکتر مسعود مهدوی رادیولوژیست

درمان سیستمیک در گلیوم گرید پایین
-
دکتر غزاله طباطبائی (نوروانکولوژیست)

مناظره: نقش جراحی تومور اولیه در سرطان پستان متاستاتیک
-
گردانندگان: دکتر فاطمه همایی (کلینیکال انکولوژیست) و دکتر ناهید نفیسی (جراح و فلوشیپ جراحی پستان)