عنوان پانل: چالش‌های درمان سرطان پستان تریپل نگاتیو
-
گرداننده: دکتر علیرضا عموحیدری (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: خانم دکتر حمیرا حاج احمدیان کلینیکال انکولوژیست، آقای دکتر پوریا عادلی کلینیکال انکولوژیست، آقای دکتر محمد رضا خسروی هماتولوژی انکولوژیست، خانم دکتر شمیلا رضوی جراح، خانم دکتر میترا حیدرپور پاتولوژیست، دکتر آتوسا ادیبی رادیولوژیست

درمان سرطان سرویکس پیشرفته با غدد لنفاوی مثبت
-
Dr. U. Mahantshetty (Radiation oncologist)

سرکوب تخمدان در بیماران پره‌منوپوز سرطان پستان
-
Dr.A.Awada (Medical Oncologist)

کارگاه رادیوتراپی در لنفوم هوچکین: کانتورینگ و تکنیک
-
Dr. B. Dabaja (Radiation Oncologist)

طبابت در کشاکش تعارض منافع
-
دکتر حمیدرضا نمازی (متخصص اخلاق پزشکی و دانش آموخته فلسفه)

رادیوتراپی در گلیوم گرید پایین: کانتورینگ و تکنیک
-
Dr. B. Baumert (Radiation Oncologist)