نتایج درمان تومورهای پان کوست در BC Cancer
-
دکتر سیاوش عطرچیان (رادیوانکولوژیست)

نتایج درمان تومورهای آنال در BC Cancer
-
دکتر سیاوش عطرچیان (رادیوانکولوژیست)

FLASH رادیوتراپی
-
Dr.J. Bourhis (Radiation Oncologist)

شیمی‌درمانی القایی در سرطان های پیشرفته سروگردن
-
Dr.J. Vermorken Medical oncologist

کارگاه براکی‌تراپی در سرطان سرویکس
-
دکتر علی باقری (کلینیکال انکولوژیست)

مناظره: مزایا و معایب آرک تراپی و هلیکال تراپی
-
گرداننده‌ها: دکتر اسماعیل پارسایی (مدیکال فیزیسیست) و دکتر فراز کلانتری ( مدیکال فیزیسیست)