پانل: چالش های درمان سرطان آندومتر پرخطر
-
گرداننده: دکتر احمد عامری (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: دکتر مریم ایزدی (پاتولوژیست)، دکتر نادره بهتاش (انکولوژیست زنان)، دکتر مریم رحمانی (رادیولوژی)، دکتر آیناز صورتی (کلینیکال انکولوژیست)، دکتر ابراهیم عصمتی (کلینیکال انکولوژیست)، دکتر میترا محیط (انکولوژیست زنان)

درمان سرطان پروستات با غدد لنفاوی مثبت
-
Dr. A. Bossi (Radiation oncologist)

براکی‌تراپی در سرطان پروستات
-
Dr.G Kovacs (Radiation Oncologist)

پانل: ملاحظات اخلاقی در بیماران آنکولوژیک
-
گرداننده: دکتر مهدی عقیلی (کلینیکال انکولوژیست)
اعضا: دکتر علی جعفریان (جراح هپاتوپانکراتوبیلیاری و پیوند کبد)، دکتر علیرضا پارساپور (متخصص اخلاق پزشکی)، دکتر احمد مصلایی (کلینیکال انکولوژیست)، دکتر علی کاظمیان (کلینیکال انکولوژیست)، دکتر علیرضا میلانی فر (متخصص اخلاق پزشکی و حقوقدان)

مرحله‌بندی مدیاستن و جراحی سرطان ریه در ایران
-
دکتر ابوالقاسم دانشور (فوق تخصص جراح توراکس)

کانتورینگ و تکنیک رادیوتراپی در Non-small cell lung cancer
-
Dr. U. Selek (Radiation Oncologist)