مهلت ثبت نام به پایان رسیده است

آدرس

تهران . هتل المپیک

ایمیل

cong2018.isro.org.ir

تلفن

02166567619-66912678-9