پیام دبیر

پیام دبیر علمی سمینار رادیوبیولوژی بالینی 1398

به نام آن که جان را فکرت آموخت

سپاس خداوندی را که به عنایت او و با همت و همکاری صمیمانه هیات مدیره محترم انجمن کلینیکال انکولوژی، یکبار دیگر توفیق برگزاری همایشی دیگر در زمینه رادیوبیولوژی بالینی را یافته ایم تا در خدمت اساتید معزز و همکاران محترم و دانشجویان گرامی فعال در حوزه رادیوبیولوژی و کلینیکال انکولوژی کشور باشیم. هدف اصلی از برگزاری این همایش علمی همانند سایر همایش هایی که برگزار می شود به روز نمودن اطلاعات، تبادل دیدگاه ها و آشنایی با پیشرفت های جدید در حوزه رادیوبیولوژی و استفاده درست از یافته های تحقیقاتی در شرایط بالینی است. نقش رادیوبیولوژی در درمان، پیشگیری از اثرات مضر پرتوهای یونساز، پیگیری روند درمان و در بسیاری از موارد پیشگیری از بروز بیماری ها بر کسی پوشیده نیست. طی دهه های گذشته، توسعه و استفاده از روش ها و تکنولوژی زیست شناسی مولکولی و ژنتیک موجب شد تا به طور قابل توجهی آگاهی ما از پاسخ های سلولی سلول های تومور و سالم به تشعشع و نیز شیمی درمانی افزایش یابد. در نتیجه و بویژه با تاکید بر انکولوژی پرتوی مدرن، دیدگاه های مکانیزمی از پژوهش های رادیوبیولوژی مولکولی، ابزارهایی را برای توسعه راهکارهای درمان شخصی و هدف گیری مولکولی در انکولوژی پرتوی مدرن برای ارتقای پاسخ تومور و کاهش اثر بر بافت سالم را فراهم آورده و در آینده نیز فراهم خواهد کرد. به منظور ترجمه یافته های پژوهش های پایه به کاربرد بالینی، گفتمان مداوم بین محققان علوم پایه و متخصصان بالینی ضروری است. از این رو هدف این همایش آن است تا متخصصین از رشته های مختلف زیست شناسی سلولی مولکولی، ژنتیک، رادیوبیولوژی، انکولوژی، زیست شناسان تومور و متخصصین علوم پرتوی را گرد هم آورد تا آخرین دستاوردها در علوم پایه و بالینی تحقیقات سرطان را به بحث بگذارند. از اینرو در همایش در پیش رو مباحثی همچون حساسیت پرتوی ذاتی، رادیوژنومیک و پزشکی شخصی، سمیت پرتوی و روش های پیشگویی کننده، رادیوبیولوژی روش های نوین پرتودرمانی در کنار دیگر مباحث روز مرتبط با رادیوبیولوژی بالینی مطرح خواهد شد.  امید است این گردهمایی تاثیر به سزایی در توسعه یا بهینه سازی راهکارهای درمانی سرطان بویژه پرتودرمانی داشته باشد. از اینرو، امیدوارم این  همایش همانند همایش های برگزار شده ی پیشین موجباب نزدیکتر شدن بیش از پیش متخصصان بالینی و رادیوبیولوژی را در فضایی صمیمی فراهم آورد. اینجانب به عنوان دبیر علمی همایش، با افتخار از همه اساتید بزرگوار، همکاران ارجمند فعال در این عرصه مهم علمی و دانش آموختگان و دانشجویان عزیز رادیوبیولوژی و رزیدنت های محترم کلینیکال انکولوژی، کارشناسان محترم پرتودرمانی و علوم پرتوی دعوت می نمایم با ارایه نقطه نظرات و مشارکت فعال و حضور گرم خود ما را در انجام این مسئولیت مهم یاری نموده تا دستاوردهای ارزشمند علمی همایش  بتواند در ارتقاء کیفیت استفاده از پرتوهای یونساز در درمان و تشخیص موثر واقع شوند و تبادل اطلاعات در برنامه ریزی های سلامت کشور مورد استفاده قرار گیرد. امیدوارم با حضور گرم خویش موجب غنای علمی ابن همایش شده و با طرح مشکلات و دیدگاه های خود در پانل های مختلف، باعث هرچه پربارتر شدن بحث های علمی آن بشوید.

 

دکتر حسین مزدارانی

دبیر علمی سمینار رادیوبیولوژی بالینی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

molecules_and_integration

لطفا برای تخصص های زیر امتیاز بازآموزی درخواست شود:

 • پزشک عمومی
 • انکولوژیست ها
 • متحصصین رادیوبیولوژی
 • ژنتیک پزشکی
 • متخصصان سلولی و مولکولی
 • ژنتیک عمومی
 • فیزیک پزشکی
 • رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
 • کارشناسان پرتودرمانی
 • کارشناسان تصویر برداری
 • رادیولوژیست ها
 • پزشکی هسته ای

Dr. Alizadeh Behrooz

Dr. Azadeh Payam

Dr. Farzin Mostafa

Dr. Fodazi Hossein

Dr. Froghizadeh-Moghadam Mohsen

Dr. Haeri Abolghasem

Dr. Jaberi Ramin

Dr. Khoei Samideh

Dr. Mahdavi Maziar

Dr. Mahdavi S. Rabie

Dr. Mehdipour Lotfali

Dr. Mehnati Parinaz

Dr. Mohammadi Mohammad

Dr. Mortazavi S.M. Javad

Dr. Mosleh-Shirazi Amin

Dr. Mozdarani Hossein

Dr. Naderi Elnaz

Dr. Nedaei Hassanali

Dr. Saberi Alihossein

Dr. Salimi Mahdieh

Dr. Samiei Farhad

Dr. Shabestani Monfared Ali

Executive Secretary: Mr. Hassan Nosrati, M.Sc.

Dr. Hossein Mozdarani

Mr. Hassan Nosrati

Mr. Mohammad-Ali Pourattar

 

 • Radiation-induced carcinogenesis, cancer risks and secondary cancers

(Ionizing and non-ionizing radiation)

 • Normal tissue and tumor radiobiology
 • Non-targeted effects of ionizing radiation:

Genomic instability, bystander effects and

adaptive response- mechanisms

 • Individual radiosensitivity and radiosusceptibility
 • Radiobiology of fractionation
 • Radiation and the genetic syndromes
 • Radiation toxicity assessment; predictive assays
 • Radiation dose modifiers:

             Radiosentiszers, radioprotectors

 • Radiogenomic and personalized medicine
 • Radiobiology of combined modalities
 • Nanoradiobiology
 • Future radiobiology for advanced radiotherapies