برای شرکت در مسابقه لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

به منظور ارتقای سطح دانش انکولوژی تخصص های مختلف پزشکی و نیز تقویت رویکرد چند تخصصی (مولتی دیسیپلینری) در تصمیم گیری های تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به بدخیمی، انجمن رادیوتراپی انکولوژی ایران در نظر دارد همزمان با چهاردهمین کنگره سالیانه کلینیکال انکولوژی، مسابقه انکولوژی ویژه دستیاران کلیه رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی برگزار نماید. خواهشمند است دستیاران محترم  پس از ثبت  مشخصات فردی  به  شش سؤال چند گزینه ای پاسخ دهند. در روز سوم کنگره به شرکت کنندگان در مسابقه که بیشترین پاسخ صحیح را ثبت کرده و در مراسم اهدای جوایز حضور داشته باشند به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

1 شروع ثبت نام
2 پیش نمایش اطلاعات