به اطلاع می رساند مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 شهریور ماه 1398 می باشد .

خواهشمند است قبل از ارسال مقاله به منظور تسهیل در انجام امور در سایت کنگره ثبت نام بفرمائید و سپس از طریق منوی ارسال مقاله در بخش مورد نظز سابمیت نمائید .